http://i287.photobucket.com/albums/ll145/jameshung2006/2008golf/20080103-4.jpg


武德者,即為「智、信、仁、勇、嚴」。

打高爾夫球也要武德?


「智者不惑、仁者不憂、勇者不懼、信者不二、嚴者不私」

http://i287.photobucket.com/albums/ll145/jameshung2006/2008golf/20080306-2.jpg


當然要! 武德是打高爾夫球必備的美德!


武德者,即為「智、信、仁、勇、嚴」。

智者,精通六藝、別是非、明利害、識時勢、知彼己。

信者,自信、信任與倍仰、誠實無欺。

仁者,博愛、仁民愛物、推己及人、捨己救人。

勇者,不畏懼、勇於任事、勇於負責、有決心、有膽識。

嚴者,嚴以律己、嚴以處事、戒慎自律、公正無私。
高爾夫武德:

智者,精通規則、分別是非、明白利害。
~~~不可以不依高爾夫球規則,私自移球。

信者,自信、信任球友、誠實無欺。
~~~不可以造假成績、自欺、欺人。

仁者,推己及人、為人著想、禮讓球友。
~~~不可以自私自利,不幫球友找球。

勇者,不畏懼障礙、勇於打球、勇於負責、有決心、有膽識。
~~~不可以打球落水後,問說可不可以不算數。

嚴者,嚴以律己、嚴以處事、戒慎自律、公正無私。
~~~不可以偏袒球友,雙重標準。打高爾夫球當然要有武德;要不然沒有球友喜歡跟您一起打球!


聰明的你,你武德兼備了嗎? 問問你自己吧!


細思量....人生與高爾夫.如此相似.只要我們用心去體會!


http://i287.photobucket.com/albums/ll145/jameshung2006/2008golf/20080327-4.jpg


進一步閱讀:

軍訓室指導原則:

武德者,即為「智、信、仁、勇、嚴」。智者,精通六藝、別是非、明利害、識時勢、知彼己。信者,自信、信任與倍仰、誠實無欺。仁者,博愛、仁民愛物、推己及人、捨己救人。勇者,不畏懼、勇於任事、勇於負責、有決心、有膽識。嚴者,嚴以律己、嚴以處事、戒慎自律、公正無私。武藝者,即智慧、學術、戰技、體能等之綜合陶冶與磨練也。精練武藝,可堅定個人之自信心,發揮積極進取、冒險犯難的膽識與魄力。人人武德、武藝兼備,則國家一定強。


三民主義   武德

孫子曰:「將者,智、信、仁、勇、嚴也。」先總統 蔣公解釋此五者,為軍人之武德。

智者,知也。以先天之聰明,與後天之見識合而為一者也。凡天下之事物,莫不有理,能以我之聰明,我之見識,而求其故,使吾心之是非,曉然於內,吾身之應付,充裕於外,擧措得宜,從違得當,此智之效也。 蔣公曰:「軍人之智,在乎別是非,明利害,識時勢,知彼己,根本上又須合乎道義。」

信者,誠也。孔子曰:「言忠信,行篤敬,雖蠻貊之邦,行矣;言不忠信,行不篤敬,雖州里行乎哉。」能忠者必信,能信者必忠。無忠不足以成信,無信不足以明忠。人能充其誠實懇摯之忠,則躬行實踐、而信不可勝用矣。 蔣公曰:「信是軍人武德中的基本綱目。我們要修養偉大的革命人格,就要從這個信字做起。」

仁者,人也。孔子日:「無求生以害仁,有殺身以成仁。」殺身以成仁,即無私愛之謂也。無私愛,則所受者,在於公矣。在於公,則天下有不被吾愛者。吾之責有未盡也。軍人以救國為事者也,其所為正與志士仁人同也。 蔣公曰:「我們軍人是行仁而生,亦即為行仁而死,能實現三民主義,以成救國救世之仁,就是我們軍人偉大的成功。」

勇者,不懼也。夫勇有血氣之勇,與義理之勇之別。所謂以一朝之忿,忘其身以及其親,與夫思以一毫挫於人,若撻之於市朝者,皆血氣之勇也。若夫「我生則國死,我死則國生」。當生則生,當死則死,此義理之勇也。軍人以一身之生死,關係於一國之生死,故生有重於泰山,死有輕於鴻毛者也。 蔣公曰:「軍人必須明生死之辨,然後可以發揮軍人之大勇。有大勇,然後有最大的決心,蹈仁赴義,捨命不渝。」

嚴者,尊也,敬也。威儀整肅謂之嚴,有威可畏謂之嚴。是故,惟嚴而後軍紀可肅,軍紀肅而後軍威可壯,此古今之言治軍者,莫不主乎嚴也。 蔣公曰:「軍人之嚴,對己言,為負責、盡職、靜肅、嚴密,與戒慎、自律。對人言,則為公正、光明、誠懇、謙和,與中節、合度。我曾經認定嚴字就是禮的準則,亦就是法的張本。但嚴字最重要的意義,卻是必先嚴以律己,然後纔可以進而嚴以肅眾。」

綜上武德之義, 蔣公總結為:「在軍人為『機智』、『信義』、『仁愛』、『勇敢』、『嚴重』,五者兼備。」此為軍人必具之精神,亦為軍人應賦之靈魂也。

延伸閱讀:

◎高爾夫球經(35) 球場五戒

◎高爾夫球經(36) 高爾夫球十誡

◎高爾夫球經(92) 九思

◎孟子-告子球場篇    全站熱搜

    jameshung2006 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()